Stichting Zazamalala zet zich al ruim 20 jaar in voor herbebossing op West-Madagaskar. En met succes. Simon Rietveld, oprichter van Stichting Zazamalala, vertelt waarom het zo belangrijk is om dit bos nog verder uit te breiden met hulp van de donaties van Trees for All.

“Van de droge loofbossen op Madagaskar is nog maar één tot drie procent over,” vertelt Simon. “Als we niets doen, verdwijnt dit hele ecosysteem. Inclusief alle planten en dieren die er thuishoren. Dat is rampzalig. En het betekent ook dat de lokale bevolking achterblijft in een woestijn, waar mensen niet kunnen overleven.”

Herstel van uniek bos op Madagaskar

Om dit tij te keren, is Stichting Zazamalala al ruim 20 jaar actief op Madagaskar om de oorspronkelijke natuur te herstellen. De afgelopen jaren is 140 hectare grond opnieuw bebost. Dat zijn bijna 300 voetbalvelden!

Dankzij de bijdrage van Trees for All kan de stichting het Zazamalala-bos verder uitbreiden. Daar heeft de lokale bevolking ook baat bij. “Het bos levert werk op”, legt Simon uit. “Vrouwen werken in de kwekerij en planten de bomen. Mannen zijn aangesteld als ranger in het bos of verrichten zwaarder werk op het land.”

Simon-Rietveld

“Het is fantastisch om te zien dat in dit bos weer allerlei planten en dieren voorkomen die hier van nature thuishoren. En om te merken dat natuurherstel echt mogelijk is.”
– Simon Rietveld, oprichter van Stichting Zazamalala

Werk en inkomen dankzij bossen

Doordat het bos inkomen oplevert voor hele families, zijn ze extra gemotiveerd het bos in tact te houden, merkt Simon. “Ik zie een omslag bij de mensen. Ze gaan respectvoller met het bos om en spreken elkaar aan op verkeerd gedrag. Voorheen gebruikten ze het bos als een soort supermarkt voor voedsel, geneesmiddelen en hout. Mensen wisten simpelweg niet beter en moesten overleven. Maar inmiddels zien ze in dat het anders moet.”

Om zoveel mogelijk grond opnieuw te bebossen is de hulp van donateurs hard nodig. “De bevolking is erg arm”, legt Simon uit. “Donaties zijn hard nodig om meer bos te planten. Want hoe meer bos, hoe beter dat is voor het ecosysteem en voor de bevolking zelf.”

Volgens de oprichter kan één donateur al het verschil maken. “Met 100 euro kunnen wij al een paar tuinen aan bos planten. Zo herstellen we nog meer natuur en geven we mensen perspectief op een beter leven. En het werkt. Dat ervaar ik zelf iedere dag.”

Source link