Wat is

UPF Frankrijk?

( UPF.FR )

Het project United Packaging Forest – Frankrijk werd in september 2021 gelanceerd op initiatief van NAOS, Berry | PET Power en Fidel Fillaud, reeds UPF-leden.

Het grote herbebossingsproject United Packaging Forest (UPF) / Trees for all is in Nederland ontstaan met het doel bedrijven die verbonden zijn met de verpakkingswereld samen te brengen rond een gemeenschappelijk milieuproject: bijdragen tot herbebossing.

Verpakkingen mogen dan onmisbaar en noodzakelijk zijn op tal van gebieden (conservering van ingrediënten en levensmiddelen, bescherming van producten tijdens het vervoer, vermindering van afval dat een bron van vervuiling is, enz.), wij, de verpakkingsindustrie, zijn ons er terdege van bewust dat verpakkingen helaas aan de oorsprong liggen van een deel van de vervuiling in de wereld. Daarom verbinden wij ons ertoe deel te nemen aan acties die gericht zijn op het behoud van het milieu.

Via United Packaging Forest – Frankrijk kiezen wij ervoor om de opwarming van de aarde af te remmen en de biodiversiteit te behouden door het herstel en de aanleg van nieuwe bossen, in eerste instantie in Frankrijk en Ghana.

Gezamenlijk hebben we al 1000 bomen geschonken, waarvan de helft in het najaar van 2021 in Frankrijk zal worden geplant.

Een goed begin, maar onze doelstellingen liggen veel hoger! Ons doel is namelijk om zoveel mogelijk verpakking gerelateerde partners te verenigen in één actie om een resultaat te bereiken dat op wereldschaal echt gewicht in de schaal legt.

Bent u een verpakkingsproducent of -handelaar, een verpakker, een transporteur, een gebruiker, een groot merk, … en wilt u actie ondernemen voor het milieu en het behoud van onze leefomgeving? Help UPF – Frankrijk, sluit u aan bij de beweging.

In Ghana zegt men dat “water leven is”. Waterretentie is van cruciaal belang en bomen spelen een zeer belangrijke rol bij het vasthouden van water.

Het project UPF Frankrijk-Ghana

In Frankrijk zou het eerste project bestaan uit het herplanten van bomen in een bestaand bos in de buurt van Lyon waarvan de bomen ziek zijn.

In Ghana gaat het om het herplanten van bomen in het district Bongo, in het uiterste noordoosten van het land, een van de droogste gebieden in de regio. Woestijnvorming heeft daar geleid tot ontbossing langs de rivieroevers en erosie veroorzaakt. De aangeplante bossen zullen het proces vertragen, banen creëren en de klimaatverandering helpen bestrijden door de werking van onze bomen op CO².

Waarom herbebossing?

Elk jaar verdwijnen er meer dan 10 miljard bomen van de aardbodem! En de gevolgen zijn talrijk en dramatisch: droogte, klimaatverandering, armoede, voedseltekorten en natuurrampen houden rechtstreeks verband met de wereldwijde ontbossing.

Aan de andere kant weten we allemaal dat bomen de omzetting van CO2 in zuurstof mogelijk maken, een leefomgeving bieden aan vele diersoorten, voedsel verschaffen aan mens en dier en een bron van rust en ontspanning zijn voor natuurliefhebbers.

Kortom, bomen zijn absoluut noodzakelijk!

Wie doet wat?

Binnen het UPF.fr project werken wij samen met de stichting Trees for All, die verantwoordelijk is voor alle internationale UPF projecten,voor alle donaties en de realisatie van bosbouwprojecten, zoals in Ghana.

In Frankrijk worden bomen geplant door de vereniging Reforest’Action om bossen aan te leggen volgens dezelfde principes als Trees for All met vooraf vastgestelde eisen.

Voor meer informatie over deze twee organisaties, klik op een van de volgende twee links:

www.treesforall.nl/en/
www.reforestaction.com

Wie is er al bij betrokken?

Aangemoedigd door het UPF.FR project, hebben NAOS, Berry | PET Power en Fidel Fillaud hun krachten gebundeld. Een unieke samenwerking, waarbij alle partijen de wens hebben geuit om zoveel mogelijk partners te mobiliseren om deel te nemen aan dit duurzame initiatief zonder winstoogmerk.

Of u nu een multinational bent, een particulier, een klant, een leverancier, een werknemer of wat uw band met de verpakkingsindustrie ook mag zijn: u bent van harte welkom!

Voor meer informatie over het UPF-France project kunt u contact opnemen met één van de drie onderstaande projectmanagers: