Veertig jaar, 4.000 bomen

De eerste 4.000 bomen die ASML samen met Trees for All gaat planten, zijn vorige maand symbolisch bij elkaar gefietst door haar medewerkers. Tijdens het Bike On!-evenement, een campagne van ASML om nog meer medewerkers op de fiets naar het werk te krijgen, overtroffen de deelnemende fietsers van meerdere locaties in de Brainport Eindhoven-regio ruimschoots de doelstelling om binnen een week 24.000 fietsritten van en naar het werk te maken. De 4.000 bomen, een knipoog naar het veertigjarig bestaan van ASML in 2024, worden in de loop van dit jaar geplant in de gemeente Veldhoven.

“We juichen als gemeente het initiatief van ASML van harte toe! Met de klimaatverandering is het voor de leefbaarheid belangrijker dan ooit om te vergroenen. Bomen zijn daarbij onmisbaar. Ze houden regenwater vast, leveren zuurstof, halen CO2 uit de lucht en bieden bescherming tegen hitte. Ik geef, met het planten van deze eerste boom, dan ook graag het startschot voor het planten van nog eens 4.000 bomen in onze gemeente. En dat deze bomenactie ook nog eens het gebruik van de fiets stimuleert, maakt het een extra goed initiatief”, zegt wethouder Mariëlle Giesbertz.

Trees for All zorgt voor de selectie en het begeleiden van alle bosprojecten. Hierbij staan kwaliteit en impact op de lange termijn voorop. “We willen zoveel mogelijk bomen planten, maar alleen als de juiste boom op de juiste plek wordt geplant en op de juiste manier wordt onderhouden,” zegt Stef Röell van Trees for All. “Het gaat daarbij om de aanplant van zoveel mogelijk inheemse boom- en struiksoorten. Zo hebben de bomen maximale impact op de biodiversiteit, het klimaat en de leefomgeving.”

Foto’s: ASML