Positieve resultaten

Direct na de laatste aanplant bezochten we eind 2023 het reservaat. Welke interventies hadden goed gewerkt en welke minder? We gingen langs verschillende plantlocaties en waren blij te zien dat de meest recente aanplant zich goed ontwikkelde.

Het merendeel van de bomen en struiken in de boomeilanden groeide uitstekend dankzij de vele regenval in het najaar. Ook de zaailingen op de meer open plekken in het reservaat deden het over het algemeen goed. Positief was verder dat de minder bekende soorten, zoals aardbeiboom en hondsdoorn, een hoge mate van overleving lieten zien. Gunstig, want deze soorten zullen zich de komende jaren verder door het gebied verspreiden, waarmee de variatie verder toeneemt.

Bij de aanplant heeft ATNatureza bovendien rekening gehouden met het risico op toekomstige droogte. Op verschillende plekken in het projectgebied zijn nieuwe poelen gegraven, die tijdens ons bezoek al vol met water zaten. Een goede buffer voor drogere tijden! Bovendien stimuleren de poelen de biodiversiteit in de omgeving, omdat ze allerlei (water)planten en dieren aantrekken.