Afwisseling voor de natuur

Een klein aantal bomen en struiken op de plantlocaties heeft het niet gered. Deze aanplant had vooral last van de droogte tijdens de eerste helft van 2023. Daarom zal Landschap Overijssel deze bomen en struiken de komende winter opnieuw planten.

Verder heeft Landschap Overijssel er bewust voor gekozen de percelen niet helemaal vol te planten. Juist de afwisseling tussen bos en een open landschap is waardevol voor de natuur. Sommige plant- en diersoorten gedijen goed op beschutte plekken, terwijl andere juist liever op open of zonnige plekken leven.

Op dit moment is het nog te vroeg om officieel te spreken van een toename van de biodiversiteit. Maar de verwachting is dat dit de komende jaren zeker het geval zijn! De bossen zullen typische diersoorten aantrekken die in Twente thuishoren, zoals de kleine ijsvogelvlinder, de geelgors en de das. Wij kunnen niet wachten tot het zover is!