Inheemse soorten

Het plantmateriaal komt van een lokale kwekerij uit Friesland, waar Landschapsbeheer Friesland goede ervaringen mee heeft. Daarbij is bewust gekozen voor inheemse en streekeigen soorten, zoals lijsterbes, wilg, zwarte els, meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, liguster, hazelaar, iep, berk, eik en kornoelje. Dit zijn soorten die thuishoren in de Friese omgeving of hier goed gedijen. Daardoor hebben ze veel positieve invloed op de biodiversiteit.