Als school hebben we de maatschappelijke verplichting om te werken aan meer klimaatbewustzijn onder studenten. Trees for Schools helpt daarbij.

marion-brun-roc-tilburg

– Marion Brun, directeur School voor Zorg & Welzijn, ROC Tilburg

Klimaatbewustzijn vergroten

Een belangrijk doel van Trees for Schools is dat het programma bijdraagt aan meer bewustwording over klimaatverandering en de rol van bomen daarbij. Dat is hard nodig, denkt Marion. Lang niet bij iedere mbo-student is klimaatbewustzijn expliciet aanwezig. Niet alle studenten krijgen dit van huis uit mee. Daarom vind ik dat wij als school de maatschappelijke verplichting hebben om die bewustwording bij te brengen. Trees for Schools helpt daar enorm bij.”

Ook zorgt het programma ervoor dat jongeren inzien dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken voor het klimaat. “We hebben te maken met een generatie jongeren die heel actief is op sociale media, waar de wereld soms maakbaar lijkt”, denkt Marion. “Wij proberen studenten voor te bereiden op hun rol in de wereld die veel groter is dan dat. Daar hoort ook bij dat je bewust nadenkt over het klimaat en over wat je zelf kunt doen voor je omgeving.”