Meer biodiversiteit op het platteland

De samenwerking tussen Arla Foods, BoerenNatuur en Trees for All is onderdeel van het ReNature programma van Arla Foods. Met dit programma wil de zuivelcoöperatie de biodiversiteit rondom boerderijen stap voor stap verbeteren. De melkveehouders die meedoen met het ReNature programma krijgen ondersteuning bij het aanplanten van landschapselementen rondom hun boerderij, zoals heggen, (knot)bomen of kleine bosjes.

Landschapselementen komen van nature veel voor op het platteland. Helaas zijn ze de laatste decennia steeds vaker uit beeld verdwenen. Daarmee is een groot deel van de biodiversiteit in Nederland verloren gegaan. Landschapselementen zijn het thuis van talloze dieren, zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Het herstel ervan is een concrete en effectieve manier om de biodiversiteit in het landelijk gebied te behouden en te verbeteren. Het programma levert dan ook een bijdrage aan natuurinclusieve landbouw, waarbij boeren binnen de grenzen van de natuur werken.

Source link