Biodiversiteit onder druk

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Alleen al het aantal insecten is de afgelopen dertig jaar met 75% afgenomen. Ook vogels, zoogdieren en vissen staan onder druk. Een van de oorzaken? “Zestig procent van de landschapselementen is de afgelopen eeuw uit ons landelijk gebied verdwenen”, zegt Louise Vet, hoogleraar ecologie.

Landschapselementen zijn de streekeigen structuren in een landschap, zoals bomenrijen, heggen, akkerranden, knotwilgen, poelen, vennen en sloten. “De afgelopen decennia hebben we het Nederlandse landschap te veel als gebruiksgoed gezien voor onze landbouw en de uitbreiding van steden”, verklaart Louise. “Dat is ten koste gegaan van de landschapselementen en hun functies. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld echte biodiversiteit-boosters. Ze trekken talloze planten en dieren aan, zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Die vinden in landschapselementen hun voedsel, een schuilplek of een verbindingsweg tussen verschillende leefgebieden.”

Source link