WAAROM EEN

UNITED
PACKAGING
FOREST?

Er zijn meerdere redenen, maar de allerbelangrijkste is dat wij als innoverend bedrijf in de verpakkingsbranche DOEN belangrijker vinden dan praten. Jaarlijks verliezen we op onze prachtige wereldbol ruim 10 miljard bomen. En de consequenties zijn niet mals: droogte, klimaatverandering, armoede, voedselgebrek en natuurrampen zijn directe gevolgen van de ontbossing van de aarde. Bomen zijn nodig voor de omzetting van CO2 naar zuurstof, bieden een leefomgeving voor vele diersoorten, dienen als voedselbron voor zowel mens en dier en zijn een rust- en ontspanningsomgeving voor veel natuurliefhebbers. Gelukkig maken natuurorganisaties zich over de hele wereld sterk om nieuwe bomen aan te planten en de huidige bossen beter te beschermen.

Verpakkingen zijn noodzakelijk voor een leefbare wereld. Verpakkingen zorgen voor minder voedselverspilling en maken efficiënt transport van producten mogelijk. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat verpakkingen niet in het milieu terechtkomen en eeuwig over de aardbol blijven zwerven. Ook zijn we het binnen onze branche aan onszelf verplicht om de verantwoorde recycling van verpakkingen te bevorderen en te zoeken naar de minst belastende materialen.

DAAROM: HANDEN INEEN VOOR EEN GEZAMENLIJK DOEL!

De deelnemers van het United Packaging Forest dragen het milieu en het behoud van onze leefomgeving een warm hart toe. Daarom werkt het United Packaging Forest samen met stichting Trees for All. Door de aanplanting van bomen compenseren we gezamenlijk de CO2 uitstoot van de hele productieketen. Onder het motto: “Iedere boom is er een”, willen we met zoveel mogelijk bedrijven in de keten echt het verschil maken. Iedere deelnemer, van individu tot groot bedrijf, is welkom om dit initiatief te steunen.

Wil je meedoen? Mail dan naar projectmanager Kees Kok keeskok@berryglobal.com

WIE IS

TREES
FOR
ALL?

Het logo van Trees for All geeft perfect weer waar deze stichting voor staat. Trees for All stelt behalve de “boom” ook de mens, het milieu en het begrip meerwaarde centraal. Met Trees for All hebben we gelijktijdig aandacht voor de symbolische, recreatieve, ecologische en sociale meerwaarde van bomen en bossen. Trees for All is met succes getoetst door de onafhankelijk toezichthouder CBF, en is de enige stichting met een CBF keurmerk waar je CO2 kunt compenseren. De stichting voldoet aan de strenge criteria van het CBF. Deze strenge criteria gelden voor de transparantie van de stichting, de geldstromen en de open communicatie met de leden over de verschillende projecten.

WAAROM IS DUURZAME ONTWIKKELING ZO BELANGRIJK?

De stichting Trees for All ontwikkelt en ondersteunt projecten over de hele wereld. Voorwaarde is dat alle projecten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de specifieke regio. Dat betekent dat de projecten zowel een ecologische als een sociaaleconomische meerwaarde moeten hebben voor de lokale samenleving. Door banen te creëren in zowel de bomenteelt, als in het onderhoud en bescherming van de bossen, verbeteren de inkomenspositie en leefomstandigheden van de lokale bevolking. Met verbeterde bewustwording en onderlinge verbondenheid en verminderde atmosferische CO2 als gevolg. Kortom: win-win!

“DE AANKOOP VAN EEN BOOM IS INCLUSIEF VERZORGING VOOR DE KOMENDE 30-50 JAAR”

1-2-TREE PROGRAMMA

Trees for All wil wereldwijd het verschil maken en introduceert daarom het 1-2-Tree programma. Voor een bijdrage van slechts € 12,50 plant de stichting gelijktijdig een boom in Nederland én in een ander werelddeel. De stichting garandeert ook dat deze bossen minimaal 50 jaar worden onderhouden en beschermd.

In samenwerking met Trees for All heeft het United Packaging Forest in eerste instantie gekozen voor de volgende 2 initiatieven:

Nederland – Weder aanplant van bomen in het Bieslandse bos
Oeganda – Aanplant van bomen in Nationaal Park Kibale

De komende 3 jaar werkt Trees for All aan het herstel van het Bieslandse Bos. Het bos ligt tussen Delft en Zoetermeer en is een belangrijke groene oase in het stedelijke gebied. Een groot deel van het bos is aangetast door de essentak-ziekte waardoor veel bomen zijn afgestorven. Om onveilige situaties te voorkomen, worden deze bomen gekapt. Trees for All werkt samen met Staatbosbeheer aan het duurzame herstel van dit bos door het aanplanten van nieuwe bomen.

In totaal gaan ruim 50.000 jonge boompjes de grond in, met streekeigen boomsoorten zoals els, zomereik, lindes, wilg, hazelaar en zoete kers. Deze bomen zijn niet gevoelig voor de essentak-ziekte, en kunnen dus uitgroeien tot volwassen woudreuzen. Door veel verschillende boomsoorten te planten (22 soorten) ontstaat extra voedselaanbod voor dieren, denk aan besjes, zaden en noten.

Het Kibale National Park is een natuurgebied zo groot als de provincie Utrecht en bevindt zich in het zuidwesten van Oeganda. Het biedt bescherming aan meer dan 375 vogelsoorten en meer dan zeventig zoogdieren, waaronder bedreigde chimpansees. Dit prachtige natuurgebied kalft in rap tempo af door ontbossing en gronderosie. Voor UPF dus een logische keuze om dit unieke gebied op tijd te redden van complete verwoesting.

WELKE VOORDELEN HEEFT DEZE ANBI-STICHTING NOG MEER?

De stichting Trees for All heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Zo stelt het zijn rekenmethodes open voor de buitenwereld, denk aan de CO2-berekening voor de compensatie van vliegreizen. De stichting heeft een ANBI-status waardoor zij geen erf- en schenkbelasting hoeven at te dragen. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. En daardoor ontstaat financiële ruimte om wellicht nog meer bomen aan te schaffen!

WIE ZIJN DE PARTNERS ACHTER HET

UPF-
PROJECT?

Het United Packaging Forest is een initiatief ontstaan in de verpakkingswereld en staat open voor iedereen die zich herkent in de strijd tegen illegale boomkap. Grote multinationals of individuen, klanten, leveranciers, werknemers, of andere spelers in de verpakkingsketen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Wanneer DOEN je aanspreekt, sluit je dan aan bij het UPF en draag bij aan het leefbaar maken van onze mooie planeet.

HOE KAN IK BIJDRAGEN?

Met de slogan “Iedere boom is er een” willen we benadrukken dat alle bijdragen welkom zijn. Samen dragen we bij en samen bereiken we resultaten. Het samenbrengen van kleine en grote donaties creëert bossen die nog mensenlevens mee zullen gaan. De initiatiefnemers hebben samen met Trees for All de volgende vier pakketten samengesteld:

PAKKET 1

Brons
Het bronzen pakket bevat een tot en met negen 1-2-Tree boompakketten (à € 12,50 per stuk).

Wil jij een van deze bronzen pakketten doneren?

Neem dan contact op met Kees Kok van PET Power door een email te sturen naar keeskok@berryglobal.com. Vermeld het aantal boompakketjes – je (bedrijfs)naam, mobiele nummer en toestemming voor de vermelding op de website. Je ontvangt dan een zakelijke Tikkie waarmee je jouw betaling eenvoudig kunt afronden.

Je donatie wordt intern bij PET Power verwerkt en als clusterdonatie overgemaakt aan Trees for All. Je vermelding als sponsor kun je vervolgens terugvinden op deze landingspagina.

PAKKET 2

Zilver
Het zilveren pakket bestaat uit alle donaties van 10 tot en met 49 1-2-Tree boompakketten (à € 12,50 per stuk).

Wil jij een van deze zilveren pakketten doneren?

Stuur een email naar keeskok@berryglobal.com en vermeldt het aantal boompakketjes, je (bedrijfs)naam, overige NAW-gegevens en BTW-nummer. Je ontvangt een factuur van PET Power en alle donaties worden periodiek als een geheel overgemaakt naar Trees for All. Op het moment dat het UPF-bos is gerealiseerd, ontvang je een ingelijst certificaat voor jouw deelname als gouden partner. Indien gewenst, is er de mogelijkheid om de “moederboom” te bestellen en word je maandelijks op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het UPF.

Tevens word je met jouw (bedrijfs)naam en logo vermeld op deze landingspagina.

PAKKET 3

Goud
Alle donaties van 50 tot en met 99 1-2-Tree boompakketten vallen in het gouden pakket (à € 12,50 per stuk).

Wil jij een van deze gouden pakketten doneren?

Stuur een email naar keeskok@berryglobal.com en vermeldt het aantal boompakketjes, je (bedrijfs)naam, overige NAW-gegevens en BTW-nummer. Je ontvangt een factuur van PET Power en alle donaties worden periodiek als een geheel overgemaakt naar Trees for All. Op het moment dat het UPF-bos is gerealiseerd, ontvang je een ingelijst certificaat voor jouw deelname als gouden partner. Indien gewenst, is er de mogelijkheid om de “moederboom” te bestellen en word je maandelijks op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het UPF.

Tevens word je met jouw (bedrijfs)naam en logo vermeld op deze landingspagina.

PAKKET 4

Platina
Alle donaties van meer dan honderd 1-2-Tree boompakketten (à € 12,50 per stuk) vallen binnen het platina pakket.

Wil jij een van deze platina pakketten doneren?

Je kunt je rechtstreeks aanmelden voor dit pakket door een email te sturen aan info@treesforall.nl.  Je ontvangt dan ook rechtstreeks de factuur van Trees for All en daarmee ook het ANBI-voordeel. Wanneer je bij je aanmelding de projectcode: UnitedPackagingForest2020 en het aantal boompakketten vermeldt, dan wordt jouw donatie bijgeteld bij het UPF-project. Op het moment dat het UPF-bos is gerealiseerd, ontvang je een ingelijst certificaat voor jouw deelname als platina partner. Indien gewenst, is er de mogelijkheid om de “moederboom” te bestellen en word je maandelijks op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het UPF. Je ontvangt bovendien een uitnodiging om mee te doen aan het planten van de bomen op een speciale plantdag. Een leuke en maatschappelijk verantwoordelijk bezigheid voor jou en je vrienden, zakenrelaties, familie en/of collega’s.

We vermelden je (bedrijfs) naam en logo op deze landingspagina. En je ontvangt van ons het officiële Trees for All en UPF-logo om te gebruiken op je eigen website en marketingmateriaal.

IK WIL ONZE AANMELDING OOK INTERN PROMOTEN

Voor iedereen die het UPF-project wil promoten is het mogelijk om een fraaie boom met beschrijfbare thermometer aan te schaffen (€ 150,-).  Deze zogenaamde ‘moederboom’ van +/- 1m² is gemaakt van lichtgewicht materiaal en met de bijgeleverde groene stift kun je zelf de stand van zaken op de thermometer aangeven. Er bestaan ook grotere varianten, de prijzen kun je opvragen bij de projectmanager. Maandelijks brengt de projectmanager je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Als we het eerste bos van 2.000 bomen hebben gerealiseerd, ontvang je een set fraaie stickers waarmee we ons succes vieren. Vervolgens staat de teller weer op nul en brengen we samen het volgende bos bij elkaar!

Alle donateurs kunnen hun Trees for All moederboom bestellen bij projectmanager Kees Kok

WAAROM ZIJN BOMEN ZO
BELANGRIJK?

Bomen zijn uitermate effectief in het opslaan van CO2. Zij nemen de CO2 op uit de lucht en zetten deze om in zuurstof. Buiten het zuiveren van de lucht, hebben bomen en bossen nog veel meer toegevoegde waarde. Ze leveren vruchten en hout voor mens en dier en bieden dezelfde groepen gelijktijdig ook onderdak en bescherming. Bomen gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen.

Een goed en duurzaam geplante boom zorgt ervoor dat de aarde meer teruggeeft dan dat zij neemt! En laten we niet vergeten dat bossen ook een perfecte plek zijn om te wandelen, spelen en te recreëren. Wij hebben de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat dit door vele toekomstige generaties ervaren kan worden. Laten we die kans pakken!

“1 HECTARE BOS VANGT GEMIDDELD 10 TON CO2 PER JAAR AF.”

NIEUWE
PARTNERS

Questocart

NISSEI ASB

Kornelis

Empack

Van Wijngaarden

Eshuis

Kesbeke

Interket

Siderius

Optimum Group

COVERA

KIKKOMAN FOODS EUROPE

Berry | BMS mgt.

Fidel Fillaud

Dichem

Vamvacas

Green Food Finder

Geostick