Toename van de biodiversiteit

Met de aanplant van het nieuwe bos verbinden we bestaande natuurgebieden met elkaar. Zo ontstaan er grote, aaneengesloten leefgebieden voor allerlei planten en dieren. Op deze manier behouden en versterken we de unieke biodiversiteit die leembossen rijk zijn. En het goede nieuws is dat er nu al een toename van de biodiversiteit te zien is in het Groene Woud! We zien dat zowel op de plantlocaties van dit jaar als op de locaties waar we eerder al bomen hebben geplant.

De bomen hebben een plek gekregen op voormalige agrarische gronden. Door de aanplant ontstaat er op deze locaties beschutting voor allerlei dieren. Ook zijn de jonge bomen aantrekkelijk voor zeldzame vogelsoorten, zoals roodborsttapuiten en paapjes. Daarnaast zijn er al dassen, vossen, steenmarters, raven, rode wouwen, kneuen, roodborsten, merels, winterkoninkjes, grasmussen, waterpiepers en geelgorzen gezien.