1. Waarom moeten we meer landschapselementen planten?

“Zo’n zestig procent van de landschapselementen is de afgelopen decennia verdwenen. Oorzaken zijn onder andere de schaalvergroting van de landbouw, de aanleg van infrastructuur en de bouw van woningen en bedrijven. Dat heeft grote gevolgen, want landschapselementen hebben allerlei belangrijke functies. Ze nemen CO2 op, zorgen voor meer biodiversiteit, verbeteren de waterhuishouding, verbinden bestaande natuur met elkaar en zorgen voor een aantrekkelijk landschap. Daarom willen we landschapselementen in rap tempo terugbrengen in het landelijk gebied in Nederland.”